Stichting de Levensboom

St. de Levensboom
t.a. v. Y. de Kruijff
Ooldselaan 20
7245PRĀ  Laren(gld)

bankrekening: Triodosbank
IBAN: NL74TRIO390203807
BIC TRIONL24
tnv Stichting de Levensboom

KvK Midden Nederland 41186742

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen?
Stuur dan een email naar info@yvonnedekruijff.nl.