Waarnemingen en gedachten over Egyptische diergoden cultus en helpende dieren in de Europese sprookjes.

tekst & foto’s: Christja  Mees – Henny

De leeuw als god in het oude Egypte

 

Om morele levenskwaliteit te bereiken moet de Farao leeuwenkrachten in zich opnemen, strijd voeren met een leeuw, de leeuwenhuid dragen, en ook op een leeuwenbed zijn inwijding doormaken d.w.z. door de onderwereld gaan, om zich dan met Isis te verbinden en daardoor als een Osiris te worden ( een koning in het dodenrijk) en op te staan als een Horus.

 

 

Museum Cairo) Toetanchamon ( mummie model) op leeuwen bed.
Met twee begeleidende ziele vogels: Isis als valk en de ziele vogel met mensengezicht.

Leeuwen Godin Sekhmet met mannelijke leeuwen haar betekent: de machtige, harten kracht en moed.

Sekhmet museum Luxor- Karnak (Isis tempel op eiland Philia)

 

 

Egyptische commandeur Nebra van Ramses II, 19de dynastie draagt de
                                                                        leeuwengodin Sekhmet op zijn staf 

De Sfinx

De meest bekende en grootste sfinx is de sfinx bij de drie piramides van Gizeh bij Caïro. Hij is een wachter en geeft het raadsel op: “Wat en wie is de mens?” De sfinx ligt daar met leeuwen of stierenlijf, mensenhoofd en op zijn voorhoofd  een cobra dragend, symbool van heerschappij.

 De meeste sfinxen stellen een koning voor in zijn hoedanigheid als Zonnegod.

De sfinx is in oude culturen een mythisch wezen, een magisch schepsel die de symbolische krachten van verschillende dieren combineert, samengesteld uit zinnebeelden van de vier elementen: Het hoofd van een mens (lucht), het lichaam van een stier ( aarde), de klauwen van een leeuw ( vuur), en de vleugels van een adelaar.(13)

In de evangeliën vinden we de vier beelden uit de sterrenwereld van de dierenriem: de adelaar, de leeuw, de stier, en de mens ( engel) terug; vertegenwoordigd door de vier evangelisten : Johannes (adelaar), Marcus ( leeuw) Lucas ( stier) en Matheus ( mens- engel)

 

Museum Luxor Karnak

De leeuwengodin Sekhmet wordt gezien als de godin van de oorlog, vrede, ziekte én genezing. Museum Cairo Karnak

 

De Leeuw in het sprookje

Grimm nr. 97 Het Levenswater

Inhoud: Drie koningszonen rijden uit om het levenswater te zoeken voor hun stervende vader. De twee oudsten lopen vast omdat zij niet de waarheid vertellen aan de dwerg die hen onder weg de vraag stelt waar zij heen gaan .De jongste konings zoon vertelt aan de dwerg onder weg gewoon de waarheid dat hij het levenswater water zoekt voor zijn zieke vader. Zijn twee oudere broers vertellen de waarheid niet wat hen niet goed bekomt. De jongste echter komt zonder moeilijkheden bij een slot waar, in een tuin, de bron van het levenswater stroomt, en waar een schone koningsdochter leeft die met de bron verbonden is. Om daarbinnen te kunnen gaan moet hij eerst met een ijzeren roede de ijzeren poort van de tuin openen en de twee leeuwen die binnen het slot bewaken, met twee broden temmen.

De ijzeren staf en de twee broden heeft hij van de dwerg gekregen omdat hij zijn vragen naar waarheid beantwoordt. Daarna kan hij het levenswater uit de bron putten. Maar voor het genezende water zijn vader bereikt, en voor dat hij met de koningsdochter kan huwen, moeten nog vele proeven worden doorstaan.

Het gaat hier om harten kracht en moed, in een christelijke gezindheid ( Het brood des levens als geestelijk voeding dat niet opraakt), en de leeuwen temt.  Stromend water is de drager van etherische levenskrachten. De staf is een oud symbool voor de mens. In zeer vroege afbeeldingen van de Farao draagt deze reeds de  kromstaf (2800 v. Chr.)

 

Grimm nr. 88 De leeuw in Het zingende springende Leeuwerikje

Een (betoverde) leeuw die in de nacht mens blijkt te zijn, maar overdag ook een bewust mens moet worden en daardoor zijn verlossing bereikt , bewaakt een zingend, springend leeuwerikje dat in de top van een boom zingt. Het leeuwerikje te bezitten is de diepste wens  van de jongste  dochter; van een vader die op reis gaat en aan zijn drie dochters  vraagt wat hij voor hen mee zal nemen. De twee oudste dochters vragen materiële sieraden die de vader voor hen meebrengt.  Als de vader het leeuwerikje probeert te vangen springt hem een leeuw tegemoet die daar de wacht houdt, en die zijn prijs voor het leeuwerikje stelt:

De prijs is: Het huwelijk als leeuw met zijn dochter.

De leeuw, blijkt betoverd en in de nacht een mens te zijn, maar verandert in een duif en vliegt weg als hem een lichtstraal treft. De duif moet 7 jaar door de jonge bruid gevolgd worden, Zij heeft de zon, de maan, en de nachtwind, als begeleiders. Pas de Zuidenwind weet waar de duif is heen gevlogen, en met hulp van vogel Grijp ( vogel Grijp is een fabeldier met het lichaam van een leeuw,  adelaarskop en vleugels) moet er een strijd met een draak en valse bruid, gestreden worden  om de vereniging van bruidegom, ( de leeuw in zijn verloste mensengedaante) en bruid te verwezenlijken.

Grimm nr. 67 De twaalf jagers.
Ook hier komt de leeuw in voor. In veel sprookjes gaat het ook om de uiteenzetting met de leeuwen krachten.

Koning leeuw

De leeuw is een dieren teken uit de dierenriem in de tijd van 23 Juli tot 22 Augustus. In het menselijk lichaam heeft hij zijn plaats bij het hart. In het oude Egypte draagt de leeuw op sommige afbeeldingen de zon op zijn kop. Hij is de koning van de dieren. Hij jaagt alleen op een prooi als hij honger heeft. Wat ik zelf meemaakte was op een safari in Zambia. We hebben  gezien hoe een leeuw zijn “catch” deed. Vervolgens brulde hij hard, waardoor hij de leeuwin met jongen riep die uit de bosjes tevoorschijn kwamen. De leeuw wachtte met eten tot zijn familie genoeg gegeten had. Dieren spiegelen onze vermogens in de ziel waar wij wat van kunnen leren opdat wij van het mensenrijk geen beestenboel maken.

Als het zo is dat “Dieren zijn wat mensen hebben, (8 ) dan zou het ook mogelijk moeten zijn, dat wij mensen de voor ons onbegrijpelijke wijsheid van de dieren die gericht is op samenwerking  en natuurlijke saamhorigheid, ook in ons zelf als oorspronkelijke aanleg bewust terug zouden kunnen vinden zoals de Egyptische diergoden dat aan ons hebben voorgeleefd.

Die aanleg is echter voor een groot deel verloren gegaan en uit ons bewustzijn verdwenen.
De ontwikkeling van ons ego, het materialistische denken, en veelal het kwijt raken van een Godsbegrip hebben aan dit verlies bijgedragen.
De dierlijke begeerten, bij de dieren een natuurlijk maar zonder dressuur niet te beheersen instinct, is bij ons mensen door onze geschonken wilskracht en vrije morele zelfbewustzijn wél te  beheersen. Het onvermogen daar toe, heeft in onze samenleving helaas flink de overhand gekregen. Daardoor dreigen we de meest wrede en destructieve wezens op aarde te worden, met een drift, die zich veel erger kan manifesteren dan die van de dieren.

Willen wij van de dieren leren dan kan dat door zelfkennis te ontwikkelen, en een scholingsweg te gaan om in broederschap te leren leven, niet ten koste van elkaar ( Darwin ) maar
dankzij elkaar (Kropotkin).
In de toenemende globalisering ligt daar een uitdaging voor ons. Kijk naar de bijen, de samenwerking van de mieren, de intuïtie van de vogels i.v.m. de vogeltrek, het geheim van de paardenfluisteraar die in de zwijgende taal van het paard met het dier kan communiceren. Denk aan de hond die een half uur voor  thuiskomst van zijn baas, hem bij de deur zit op te wachten,        ja de trouwe hond die vele kilometers verwijderd van het huis, zijn huis en baas weer terug kan vinden.
Ja, de sprookjes vertellen ons dat we de krachten in de dieren serieus moeten nemen en diezelfde krachten in ons bewust verzorgen zoals we de dieren verzorgen.

Inspiratie vond ik over dit onderwerp in  R. Steiner: Menschenseele und Tierseele Berlijn  10-11-1910 GA 60. en R. Steiner: Menschengeist und Tiergeist Berlijn 17-11-1910  GA 60

                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *