Historie

 

Oprichting van de stichting DE LEVENSBOOM 24 maart 1994

In november 1992 werd de conferentie ‘Sprookjes en Europa’ georganiseerd door de Nederlandse sprookjeswerkgroep. Na deze inspirerende bijeenkomst werd het duidelijk dat er behoefte bestond aan een ontmoetingsmogelijkheid, zodat men elkaar wist te vinden en men elkaar zou kunnen blijven inspireren.

Tussen 1994 en 2017 zijn er altijd mensen geweest die vanuit het bestuur met veel energie en vreugde bijeenkomsten hebben vorm gegeven, artikelen hebben geschreven en een website hebben verzorgd. Bestuursleden waren: Christja Mees-Henny, Pieter Tideman, Anemoon van Schaijk-Homan, Bert Voorhoeve, Corrie Mienis-Ignatius, Leo Heijdeman, Gemma Denteneer, Marijke Steenbruggen, Claar de Cock, Anneli Verheij, Anje Robertson.

BESCHERMVROUWE en oprichtster van de stichting:  Christja Mees