Het feest is 40 dagen na Kerstmis. Bij de Joden is dat de dag na de bevalling voor het eerst naar de tempel gaat om zich te reinigen en een schaap en een duif te offeren.
In de Middeleeuwen werd Maria Reiniging vooral een lichtfeest waarbij in de kerk kaarsen werden gewijd en aangestoken. Hieraan ontleent het feest zijn naam.

De brandende kaarsen werden in processie de kerk rondgedragen en meestal werd ook om de kerk of om de parochie heen gelopen..
De lichtmiskaarsen werden na de processie mee naar huis genomen om met kaarsvet boven de deur, in huis en in de stallen een kruis aan te brengen, zodat de Heiland mens en dier het hele jaar zou beschermen.

Met dit feest sluiten we de grote Kersttijd, die we met Sint Maarten begonnen, af.
Met Sint Maarten brachten we met onze lampion het licht naar binnen en met Maria Lichtmis is het een mooi gebruik
om ’s morgens het licht naar buiten te brengen..

We kunnen het licht missen en richten nu ons innerlijk licht in de vorm van aandacht naar buiten.
Verwachtingsvol kijken we naar waar de eerste sneeuwklokjes tevoorschijn komen als teken van de ontluikende natuur.
Het licht van de zon wekt het leven komt tevoorschijn en overwint de duisternis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *