Sprookjes voor het jonge kind

“Het beste dat je een kind kunt geven zijn wortels en vleugels: wortels als beeld voor taal en vleugels als beeld voor liefde, interesse, goedheid, schoonheid, waarheid, warmte, tijd en …….vele talen: de moedertaal,  hartetaal, mensenmensen taal….”

( herkomst onbekend)

 Vroeger begonnen veel geboortekaartjes met de tekst ‘blij verheugd’ of ‘met grote blijdschap berichten wij u over de geboorte van onze…’  
Blij verheugd is het bestuur van de Levensboom met de nieuwe loot die ontsproten is aan de Levensboom, de loot ‘Sprookjes voor het jonge kind’.
Al lange tijd was het de wens van het bestuur aandacht te besteden aan de waarde(n) van sprookjes voor jonge kinderen, kinderen in de leeftijd van ongeveer twee/twee en half tot zeven jaar/acht jaar.

Vanaf nu kan aan deze wens voldaan worden en hopen wij vele (jonge) ouders, grootouders, pedagogisch medewerkers, peuterleidsters, kleuterleid(st)ers, eerste klasleerkrachten en vele anderen te bereiken met als doel: jonge kinderen liefde voor een verhalentraditie mee te geven als innerlijke bagage op hun levenspad.

… Er was eens, er is en er zal altijd zijn …

 

Het jonge kind.

Vanuit liefde, warmte en beweging zijn, in een ideale situatie, een man en een vrouw tot een ontmoeting gekomen die het mogelijk maakte dat er een nieuw leven ontvangen kon worden.  De embryo gaat eerst van binnenuit groeien, dan  zich delen, delen en nog eens delen in een wetmatig ritme. Een wetmatig herhalen van een thema dat universeel is en waarin geen stapje over geslagen mag worden. Na de geboorte blijkt deze herhaling niet te stoppen! Een jong kind is herhaling, leeft in de herhaling: eten, slapen, eten slapen. Als het iets ouder wordt beleeft het plezier aan de herhaling: lepel op de grond gooien, wachten tot papa of mama, opvoeder, hem weer terug geeft, lepel op de grond gooien…

Een kind dat inmiddels kan lopen gaat stoepje op , stoepje af, stoepje op, stoepje af. Een jonge kleuter beleeft herhaling in het eindeloos herhalen van het spelen met dezelfde railsbaan leggen, spelen, opruimen en morgen weer. Ook in de kindertekening zien we die herhaling terug komen. Hiermee wordt niet de dwangmatige herhaling bedoeld maar de gezonde herhaling waar het kind in op gaat.

Voor kinderen van drie, vier, vijf jaar is het een feest van herkenning om verhalen en sprookjes te horen die gaan over de wereld van de herhaling.
Herhaling die in  bakersprookjes of herhaalverhaaltjes te beleven is.
Deze bakersprookjes of herhaalverhaaltjes zijn ritmisch opgebouwd en lopen altijd goed af.
Ook oudere kleuters van zes, zeven jaar blijken intens te genieten van deze verhaaltjes  omdat zij de humor in deze verhaaltjes gaan begrijpen.

Kinderen vanaf ongeveer twee en een half/drie jaar hebben de fantasie tot hun beschikking gekregen. Zij ‘weten’ geheel onbewust dat de verhaaltjes ‘net als of zijn’. Ook in het spel zien we de kracht van ‘net als of’ terug:  de realiteit wordt nooit opgeheven, het kind weet dat het ‘net als of is’ en deze wetenschap biedt een gevoel van veiligheid.

Fantasie

Een kind wordt ‘zonder’ fantasie geboren. Fantasie is  een kracht die de mens tot zijn beschikking heeft als er overschot is. Overschot aan vitaliteit en  levenskracht. Iemand die vermoeid is voelt vaak minder kracht om tot een creatieve uiting te komen als het schrijven van een gedicht, het schilderen van een voorstelling, het vertellen van een verhaal of sprookje. In de eerste zeven jaar heeft het jonge kind de levenskrachten (in de antroposofie etherkrachten genoemd) nodig om zijn fysieklichaam om te werken tot een eigen huis en thuis en o.a. de erfelijkheidskrachten die niet passen, om te vormen. Na ongeveer twee en een half  jaar, als het kind ik gaat zeggen, is er een eerste deel van het verbouwen van het erfelijkheidshuis klaar. De fysieke krachten die het kind niet meer direct nodig heeft voor dit ombouwen, m.n. van het hoofd,  komen het kind ter beschikking in de vorm van fantasiekrachten. Bakersprookjes sluiten bij deze ontwikkelingsfase aan.
Wat zijn bakersprookjes? Lees dit in deel 2.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *