Visie

Het werkterrein van de stichting wordt gezien in het vertellen, spelen of bestuderen van volkssprookjes, verhalen, religieuze geschriften, mythologie en  poëzie. Het verbindende aspect is het ontwikkelen van beeldbewustzijn. Het feit dat bestuursleden in diverse werkvelden werken geeft het bestuur een breed draagvlak en een voedingsbodem voor activiteiten.

De bestuursleden doen het werk in samenwerking met de verschillende groepen die met sprookjes werken en zich onderling verbonden weten in het ontwikkelen, onderzoeken en verzorgen van beeldentaal en beeldbewustzijn door middel van bijv. sprookjes . De werkwijze in de groepen verschillen en juist die verscheidenheid zorgt ervoor dat onderling de inspiratie blijft stromen.

Tijdens het lezen of luisteren schep je je eigen beelden en wordt het eigen innerlijk in beweging gebracht.  De fantasie  beweegt hierop mee. Dit schept de mogelijkheid tot innerlijke vernieuwing en ontwikkeling.

Een ander streven is om gezamenlijk symposia  en/of studiedagen te organiseren waar beeldentaal, het vertellen van sprookjes of onderzoek doen naar de inhoud van een sprookje centraal staat.

Het bestuur verzorgt de website, waar een agenda in opgenomen is en  waar activiteiten op dit gebied vermeld staan.  Aan de leden van de sprookjeswerkgroepen, die aangesloten zijn bij de stichting, wordt gevraagd jaarlijks een bedrag aan de stichting over te maken waarmee o.a. de kosten van de website betaald kunnen worden.